Projekty Unijne

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Nazwa operacji:

„UNOWOCZEŚNIENIE PROCESU PRODUKCJI CEBULI SMAŻONEJ POPRZEZ ZASTOSOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W PROCESIE PRZYGOTOWANIA SUROWCÓW, KONTROLI MASY NETTO I BEZPIECZEŃSTWA ZAPAKOWANEGO PRODUKTU I ZROBOTYZOWANIA UKŁADANIA KARTONÓW NA PALETACH”.

Cel operacji:

Wzrost wydajności, jakości i bezpieczeństwa produkcji oraz zrobotyzowanie pakowania kartonów na palety

Planowane efekty operacji:

  • większa wydajność i poprawa jakości produkcji cebuli smażonej,
  • poprawa jakości i bezpieczeństwa zapakowanego produktu,
  • utworzenie stanowiska automatycznej paletyzacji zapakowanych kartonów na palecie.

Nazwa działania:

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Unia flaga

program rozwoju obszarów wiejskich logo